Velkommen til Å utforske praksis - barnehagen

I dette nettproduktet presenteres situasjoner fra barnehagen. 11 videoepisoder er knyttet til kapitlene i boka med samme navn. Det er laget egne refleksjonsspørsmål til hver episode.

Målet er at den enkelte barnehage, personalgruppe, nettverksgruppe og den enkelte
ansatte kan bruke bok + nett til egenutvikling og organisasjonsutvikling. Videre er formålet å videreutvikle profesjonsspråket knyttet til samspill, lek og læring.

Lykke til!


Cappelen Damm